Persoonlijke ontwikkeling

Leerstijlen & methodieken

Leerstijlen & methodieken

Beide stichtingen hebben basisscholen met uiteenlopende leerstijlen: Montessori, Dalton, ‘De brede school’, regulier onderwijs en in het bijzonder de ‘School of Understanding’. AWBR heeft met o.a. “The School of Understanding” een innovatieve leerstijl en methodiek...

Opleiding en ontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling is belangrijk voor AWBR De stichting heeft een academy voor al haar medewerkers. Centraal voor de medewerkers staat het leveren van onderwijskwaliteit. De stichtingen faciliteren hun medewerkers hierin met verschillende initiatieven binnen de...

Pin It on Pinterest

Share This