De scholen

Stichting AWBR

Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, vormt het schoolbestuur van 18 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. De stichting telde ruim 5000 leerlingen op 1 oktober 2017 en ruim 500 medewerkers. De stichting heeft enkel openbare scholen. Het zijn scholen die openstaan voor álle kinderen. Waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen. Het uitgangspunt voor de openbare scholen is gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer. Sommige scholen hebben gekozen voor een bepaalde manier van lesgeven, bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.

Narcis-Querido

Narcis-Querido is een reguliere, openbare basisschool in de Bos en Lommerbuurt. De school heeft een totaal van 175 leerlingen.

 

De Zeeheld

Deze basisschool hanteert persoonlijke leerlijnen en ligt in de Zeeheldenbuurt. In totaal telt deze basisschool 280 leerlingen. 

School of Understanding

De School of Understanding is een openbare school die persoonlijke leerlijnen volgt. De school bevindt zich in de buurt ‘Hoofdweg en omgeving’ en heeft een totaal van 160 leerlingen. 

Westerpark

Westerparkschool is een reguliere, openbare basisschool in de Westerparkbuurt. De school heeft in totaal 367 leerlingen. 

Bos en Lommer

Bos en Lommer is een openbare basisschool in de Bos en Lommerbuurt. De school hanteert de International Primary Curriculum leerwijze en heeft een totaal van 220 leerlingen 

Multatuli

Multatuli is een openbare basisschool, die de ‘Brede school’ leerwijze hanteert. De school bevindt zich in de Bos en Lommerbuurt en heeft een totaal van 299 leerlingen. 

Annie M.G. Schmidt

 De Annie M.G. Schmidtschool is een openbare basisschool met een ‘Brede school’ leerwijze. De school bevindt zich in de Overtoomse Sluisbuurt en heeft een totaal van 508 leerlingen.  

Tijl Uilenspiegel

De Tijl Uilenspiegelschool is een openbare basisschool met een ‘Brede school’ leerwijze. De school bevindt zich in de Kolenkitbuurt. De gemiddelde klassengrootte is 20 leerlingen en de school heeft een totaal van 350 leerlingen. 

 

Corantijn

Corantijn is een openbare basisschool in de West-Indische buurt. Ze hanteert de ‘ Brede school’, heeft 280 leerlingen en de gemiddelde klassengrootte is 50 leerlingen. 

BS De Kinkerbuurt

Basisschool de Kinkerbuurt ligt, zoals de naam al zegt in de Kinkerbuurt en hanteert de leerwijze ‘Brede school’. De school hef teen totaal aan 370 leerlingen. 

Leonardo da Vinci

De Leonardo Da Vincischool is een openbare basisschool met de ‘Brede school’ leerwijze. De school ligt in de Da Costabuurt en heeft een totaal van 200 leerlingen. 

10e Montessorischool De Meidoorn

De Meidoorn is een Montessorischool met een totaal van 291 leerlingen. De school bevindt zich in de Baarsjes. 

De waterkant

De Waterkant is een Dalton basisschool in de Da Costabuurt. De schoolt telt een totaal van 280 leerlingen. 

2e Montessorischool het Waterkoninkje

Deze school is een Montessori bassisschool in de Kinkerbuurt. In totaal telt deze openbare basisschool 370 leerlingen. 

Daltonschool de Spaarndammerhout

De Spaarndammerhout is een Daltonschool in de Houthavens. In totaal telt de leerlingen 220 leerlingen. 

Joop Westerweel

De Joop Westerweelschool is een reguliere basisschool, met een totaal van 355 leerlingen. De school bevindt zich in de buurt hoofdweg en omgeving.

Rosa Boekdrukker

Rosa Boekdrukker is een openbare basisschool in de Baarsjes. De leerstijl ‘Brede school’ wordt gehanteerd. De school heeft een totaal van 276 leerlingen. 

De Roos

De Roos is een basisschool die de International Primary Curriculum leerwijze hanteert. Ze heeft een totaal van 154 leerlingen en bevindt zich in de Baarsjes.

Corantijn

Corantijnstraat 4, 1058 DD Amsterdam
Telefoon: 020-6184430
E-mail: info@obscorantijn.nl 
www.corantijnschool.nl

10e Montessorischool de Meidoorn

Chassestraat 59, 1057 JA Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6160106
E-mail: directie@10emeidoorn.nl 

Rosa Boekdrukker

Vancouverstraat 3, 1056 DT Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6128000
E-mail:: directie@rosaboekdrukker.nl
http://www.rosaboekdrukker.nl/ 

De Roos

Jan van Galenstraat 105, 1056 BK Amsterdam Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6122266
E-mail: info@obs-deroos.nl 
http://www.obs-deroos.nl/ 

Joop Westerweel

Balboaplein 44, 1057 VS Amsterdam
Telefoon: 020-6125539
E-mail: m.steverink@joopwesterweelschool.nl 
www.joopwesterweelschool.nl

Bos en Lommer

Meimorgenstraat 2, 1061 BN Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Postbus 56763, 1040 AT Amsterdam
Telefoon: 020-6862518
E-mail: infoBL@bosenlommerschool.nl 
http://www.bosenlommerschool.nl/ 

Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5, 1055 KV Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-6841740
E-mail: info@multatulischool.nl 
http://www.multatulischool.nl/ 

 

Narcis-Querido

Jan den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-684 74 24
E-mail: directie@narcisquerido.nl 
http://www.narcisquerido.nl/ 

Tijl Uilenspiegel

Tijl Uilenspiegelstraat 11, 1055 CK Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-6843954
E-mail: e.engbrenghof@tijluil.nl 
www.tijluil.nl

Annie M.G. Schmidt

Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
Stadsdeel Oud-West
Telefoon: 020-618 29 88
E-mail: info@amgs.net 
www.amgs.net

BS De Kinkerbuurt

Hoofdgebouw Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam
Telefoon hoofdgebouw: 020-6120177 
Telefoon dependance: 020-6126264 
E-mail: info@kinkerbuurtschool.nl 
http://www.kinkerbuurtschool.nl/ 

Leonardo Da Vinci

Nassaukade 342 a, 1053 LW Amsterdam 
Telefoon: 020-6127267 
E-mail: info@leonardodavincischool.nl
http://www.leonardodavincischool.nl/

School of Understanding

Orteliusstraat 28, 1057 BB  Amsterdam
Telefoon: 020 8208262
E-mail: marja@sou.amsterdam
www.sou.amsterdam

De Waterkant

Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam
Telefoon: 020-612 01 22
E-mail: info@dewaterkant.net 
www.dewaterkant.net
 

2e Montessorischool het Winterkoninkje

Hoofdgebouw Hasebroekstraat 113,1053 SC Amsterdam
Telefoon hoofdgebouw: 020-618 85 63
Dependance Jan Pieter Heijestraat 45,1053 GK Amsterdam
Telefoon dependance: 020-683 11 58
E-mail: info@winterkoninkje.nl 
www.winterkoninkje.nl 

Daltonschool de Spaarndammerhout

Revaleiland 1B, 1014 ZG Amsterdam 
Stadsdeel Westerpark 
Telefoon: 020-6829114 
E-mail: info@despaarndammerhout.nl
www.despaarndammerhout.nl 

Westerparkschool

Locatie Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam
Telefoon: 020-6860144
Locatie Van Hallstraat 621, 1051 HE Amsterdam 
Telefoon: 020-6843754
E-mail:: admin@westerparkschool.nl 
https://westerparkschool.nl/ 

De Zeeheld

Roggeveenstraat 14, 1013 PV  Amsterdam
Telefoon: 020-3445060
E-mail: info@dezeeheld.nl
http://www.dezeeheld.amsterdam/ 

Corantijn

Corantijnstraat 4, 1058 DD Amsterdam
Telefoon: 020-6184430
E-mail: info@obscorantijn.nl 
www.corantijnschool.nl

10e Montessorischool de Meidoorn

Chassestraat 59, 1057 JA Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6160106
E-mail: directie@10emeidoorn.nl 

Rosa Boekdrukker

Vancouverstraat 3, 1056 DT Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6128000
E-mail:: directie@rosaboekdrukker.nl
http://www.rosaboekdrukker.nl/ 

De Roos

Jan van Galenstraat 105, 1056 BK Amsterdam Stadsdeel De Baarsjes
Telefoon: 020-6122266
E-mail: info@obs-deroos.nl 
http://www.obs-deroos.nl/ 

Joop Westerweel

Balboaplein 44, 1057 VS Amsterdam
Telefoon: 020-6125539
E-mail: m.steverink@joopwesterweelschool.nl 
www.joopwesterweelschool.nl

Bos en Lommer

Meimorgenstraat 2, 1061 BN Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Postbus 56763, 1040 AT Amsterdam
Telefoon: 020-6862518
E-mail: infoBL@bosenlommerschool.nl 
http://www.bosenlommerschool.nl/ 

Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5, 1055 KV Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-6841740
E-mail: info@multatulischool.nl 
http://www.multatulischool.nl/ 

 

Narcis-Querido

Jan den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-684 74 24
E-mail: directie@narcisquerido.nl 
http://www.narcisquerido.nl/ 

Tijl Uilenspiegel

Tijl Uilenspiegelstraat 11, 1055 CK Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoon: 020-6843954
E-mail: e.engbrenghof@tijluil.nl 
www.tijluil.nl

Annie M.G. Schmidt

Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
Stadsdeel Oud-West
Telefoon: 020-618 29 88
E-mail: info@amgs.net 
www.amgs.net

BS De Kinkerbuurt

Hoofdgebouw Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam
Telefoon hoofdgebouw: 020-6120177 
Telefoon dependance: 020-6126264 
E-mail: info@kinkerbuurtschool.nl 
http://www.kinkerbuurtschool.nl/ 

Leonardo Da Vinci

Nassaukade 342 a, 1053 LW Amsterdam 
Telefoon: 020-6127267 
E-mail: info@leonardodavincischool.nl
http://www.leonardodavincischool.nl/

School of Understanding

Orteliusstraat 28, 1057 BB  Amsterdam
Telefoon: 020 8208262
E-mail: marja@sou.amsterdam
www.sou.amsterdam

De Waterkant

Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam
Telefoon: 020-612 01 22
E-mail: info@dewaterkant.net 
www.dewaterkant.net
 

2e Montessorischool het Winterkoninkje

Hoofdgebouw Hasebroekstraat 113,1053 SC Amsterdam
Telefoon hoofdgebouw: 020-618 85 63
Dependance Jan Pieter Heijestraat 45,1053 GK Amsterdam
Telefoon dependance: 020-683 11 58
E-mail: info@winterkoninkje.nl 
www.winterkoninkje.nl 

Daltonschool de Spaarndammerhout

Revaleiland 1B, 1014 ZG Amsterdam 
Stadsdeel Westerpark 
Telefoon: 020-6829114 
E-mail: info@despaarndammerhout.nl
www.despaarndammerhout.nl 

Westerparkschool

Locatie Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam
Telefoon: 020-6860144
Locatie Van Hallstraat 621, 1051 HE Amsterdam 
Telefoon: 020-6843754
E-mail:: admin@westerparkschool.nl 
https://westerparkschool.nl/ 

De Zeeheld

Roggeveenstraat 14, 1013 PV  Amsterdam
Telefoon: 020-3445060
E-mail: info@dezeeheld.nl
http://www.dezeeheld.amsterdam/ 

Pin It on Pinterest

Share This